Før dere kjøper russebuss eller russebil er det flere ting dere bør sette dere inn i og sjekke.

Dere kan få vite hvem som eier russebussen eller russebilen, teknisk informasjon og opplysninger om siste og neste EU-kontroll ved å taste inn registreringsnummeret her.

Før dere kjøper bør dere sjekke at:

  • Selgeren faktisk eier russebussen eller russebilen hun selger. Sjekk at selgers legitimasjon samsvarer med salgsmeldingen og vognkort del 2. 

  • Russebussen eller russebilen er i samsvar med vognkortet. Sjekk antall sitteplasser, understellsnummer, godkjent tilhengerfeste, om det er godkjent for taklast (takrigg/krone) og liknende.

  • At russebussen eller russebilen ikke har feil og mangler, som bremsesystem og rustskader. Dette er feil som kan dukke opp på busser og biler som ikke vedlikeholdes og brukes jevnlig. Sjekk gjerne sammen med en fagperson.

  • Det er utstedt en kontrollseddel (mangellapp) om feil og mangler som må fikses. Reparasjoner kan som hovedregel bare utføres av et godkjent verksted.

  • Russebussen eller russebilen har blitt godkjent i en har blitt godkjent i en EU-kontroll og ikke skylder noen avgifter.

  • Ingen bank eller annen utlåner har pant i russebussen eller russebilen. Da unngår dere å få gammel gjeld med på kjøpet. Dere kan sjekke dette i Brønnøysundregistrene.

Kjøper dere en avskiltet russebuss eller russebil? Kontakt oss for å få vite hva du må gjøre for å få vognkort og skilt.

Salgsmelding og omregistrering

Både selger og kjøper av et russekjøretøy må alltid levere salgsmelding. Som kjøpere må dere i tillegg betale en omregistreringsavgift. Dette kan dere gjøre selv på Din side.

Leie buss med sjåfør

Skal dere leie en buss med sjåfør, må den som leier ut bussen ha turvognløyve. Et løyve er en godkjenning som viser at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Løyvedokumentet skal alltid følge med i bussen og kunne vises frem ved en kontroll. 

Sist oppdatert: