Som sjåfør på en russebuss eller russebil har du et stort ansvar, med krav til førerkortklasse, kjøre og hviletid.

Som eiere av bussen er det deres ansvar å sjekke at sjåføren oppfyller kravene.

I vognkortet til kjøretøyet finner du hvilken kjøretøyklasse det tilhører. Sammenligner du opplysningene i vognkortet med førerkortet ditt, kan du se om du har lov til å kjøre kjøretøyet.

Som sjåfør har du et stort ansvar og du må

  • kjøre hensynsfullt, oppmerksomt og forsiktig
  • være edru og uthvilt
  • sørge for at alle bruker bilbelte der dette er montert
  • ikke frakte flere passasjerer enn det som står i vognkortet
  • stoppe dersom du kommer først til et ulykkessted 

Krav til deg som sjåfør

Du må ha kjøreseddel og yrkessjåførbevis hvis bussen krever førerkort D eller D1, og

  • du får betalt for å kjøre bussen, eller
  • noen betaler for å være med på bussen

En kjøreseddel er en bekreftelse på at du oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Yrkessjåførbevis dokumenterer at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kjøre trygt.

Krav til kjøre- og hviletid og fartsskriver

Som sjåfører av tunge kjøretøy, som russebusser, gjelder egne krav om kjøre- og hviletid. Det vil si at du plikter å ta hvilepauser etter et bestemt antall timer med kjøring. 

Kjøre- og hviletidene dine registreres automatisk i en fartsskriver som er montert i russebussen. En fartsskriver skal kontrolleres hvert andre år, men er ikke en del av en EU-kontroll, og må utføres av et godkjent fartsskriververksted. Sjekk derfor når fartsskriveren sist ble kontrollert. 

Sist oppdatert: