Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Elsykkelandelen av alle sykkelreiser økte fra 15 prosent i 2018 til 25 prosent i 2021. Det viser det nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet 2021.

To syklister. Illustrasjonsfoto.
Andelen elsykler av befolkningens sykkelreiser økte allerede i 2020. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

– Det nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet (Mobilitetsregnskapet) omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet og er en fordypning og supplering til de nasjonale reisevaneundersøkelsene, sier sjefingeniør Zsuzsanna Olofsson i Statens vegvesen.

Mobilitetsregnskapet presenterer nye tall fra nasjonale reisevaneundersøkelser, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, Statens vegvesens årsrapporterNasjonal transportplan og Nasjonal vegdatabank. Dataene er analysert av Opinion AS og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Elsykkelandelen økte med koronapandemien

– Vi ser at elsykkelandelen av befolkningens sykkelreiser økte allerede i 2020. Restriksjoner mot å reise kollektivt har vært en medvirkende faktor, sier Zsuzsanna Olofsson.

Graf som viser andel sykkelreiser i 2018, 2019, 2020 og 2021.
Elsykkelandelen økte kraftig 2020/2021. Kilde: Nøkkeltallsrapport 2021, Nasjonal reisevaneundersøkelse, Opinion AS, og analyser fra TØI. Illustrasjon: Statens vegvesen

Det var nedgang for vanlig sykkel fra 83 prosent i 2018 til 72 prosent i 2021. Andel sykkelreiser totalt var 4,3 prosent av alle reiser i 2021. Andelen har ligget på dette nivået siden 2004 med litt høyere andeler i 2016–2018, og et markert lavere nivå under pandemien i 2020.

21 prosent av alle reiser var til fots

Andel reiser til fots var 21 prosent av alle reiser i 2021. I løpet av en gjennomsnittsdag har 1 av 3 personer gjennomført en hel reise til fots. Den tilbakelagte reiselengden for hele reiser til fots utgjør 3 prosent av alle reiste kilometer, i tillegg kommer gåing til og fra andre transportmidler.

Ungdom reiser mindre enn før

De unge (13–24 år) reiser mindre enn tidligere, og spesielt siden 2009 har det vært stor nedgang. Da var gjennomsnittlig antall daglige reiser for ungdom på 3,5 mens i 2021 var antallet sunket til 2,7.

Antall kollektivreisende økte fra 2020 til 2021

Tall fra statistikken Kollektivtransport (SSB) viser at i 2021 var det 22 millioner flere passasjerer enn i 2020. Sammenlignet med 2019 så er det 247 millioner færre passasjerer enn før det ble innført ulike nasjonale og lokale tiltak for å håndtere koronasituasjon.

Litt over halvparten av kollektivpassasjerene reiste med buss i 2021. Mens nesten 1/3 bruker skinnegående transportmiddel.