Statens vegvesen minner om at nasjonale gods- og turvognløyver (hvite med rød kant) kun er gyldige fram til 01.01.2025.

Bildet viser ny og gammel fellesskapsløyve
Vi oppfordrer alle løyvehavere til å kontrollere utløpsdato på sine fellesskapsløyver. Foto: Statens vegvesen

Etter 01.01.2025 må alle som driver løyvepliktig gods- eller turvogntransport inneha fellesskapsløyve. Fellesskapsløyver har fargen blå, og kan benyttes i både nasjonal og internasjonal transport. 

Ved implementeringen av fellesskapsløyver 01.01.2015 ble det innført en overgangsordning på 10 år for nasjonale løyver. For mer informasjon se vår nettside: Vi har nasjonale løyver | Statens vegvesen  

Dersom dere ønsker å skifte ut deres nasjonale løyver til fellesskapsløyver, oppfordrer vi dere til å søke så raskt som mulig.  

Vi oppfordrer alle løyvehavere til å kontrollere utløpsdato på sine fellesskapsløyver

Det kan være at utløpsdato på attestert kopi er ulik utløpsdato på hoveddokumentet. Årsaken til dette er at foretaket har meldt nasjonale løyver tapt og fått utstedt fellesskapsløyve som erstatning, uten å dokumentere vilkårene. 

Søknad om nye løyver

Foretaket kan søke om fellesskapsløyve her: Søk om transportløyve | Statens vegvesen

Vi gjør oppmerksom på at det ved utstedelse av fellesskapsløyver må betales et behandlingsgebyr, jf. yrkestransportforskriften § 12.