Nasjonale gods- og turvognløyver er gyldige fram til 01.01.2025.

Nasjonale gods- og turvognløyver (hvite med rød kant) er gyldige fram til 01.01.2025. Etter dette må alle som driver løyvepliktig gods- eller turvogntransport ha fellesskapsløyve. Fellesskapsløyver er i fargen blå, og kan benyttes i både nasjonal og internasjonal transport.

Ved søknad om utskifting av nasjonale løyver til samme antall fellesskapsløyver, er det ikke nødvendig å oppjustere garantien.

Illustrasjon av eldre løyve for Nasjonale gods- og turvognløyver, som kun er gyldige fram til 01.01.2025 og felleskapsløyve.
Nasjonale gods- og turvognløyver er gyldige fram til 01.01.2025. Etter dette må felleskapsløyve brukes.