Her kan foretaket eller garantisten beregne nye garantisummer hvis dere ønsker å endre antall løyver.