Har foretaket skiftet navn, bør dere melde fra om det til oss.

Dersom foretaket har skiftet navn, bør skjema om navneendring sendes inn til Statens vegvesen for å melde fra om denne endringen.

Dere er ikke pliktig å melde fra om navneendring, siden løyvedokumentene er utstedt på organisasjonsnummer, men det vil gjøre kontroller langs veien mer effektive.

Finn skjema

Skjemaet sendes Statens vegvesen enten via e-post til  eller til

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve. 

Har dere nasjonale løyver utstedt før 01.01.2015?

Transportører som er innehavere av nasjonale løyver utstedt før 01.01.2015 vil få utstedt ett følgebrev per løyvedokument som foretaket innehar. Følgebrevet forklarer og bekrefter denne endringen overfor kontrollmyndigheten.

Har dere fellesskapsløyver?

Transportører som er innehavere av fellesskapsløyver vil få utstedt nytt hoveddokument samt nye attesterte kopier som skal erstatte tidligere utstedt hoveddokument og kopier.  Når dere har mottatt nye løyver, er dere forpliktet til å returnere de gamle løyvene til Statens vegvesen..

Følgebrev eller utstedelse av nye løyvedokumenter i forbindelse med navneendring er gebyrfritt.

Spørsmål om navneendring?

Send e-post til eller ring oss på telefon 22 07 30 00.