Mister dere løyvedokumenter, må dere melde fra om det til oss.

Ved tap av løyve, skal dere gi skriftlig beskjed til Statens vegvesen. 

Dere kan melde tap av løyve elektronisk på Din side eller ved å sende inn papirskjema.

Meld tap av løyve

Statens vegvesen vil utstede nytt løyvedokument dersom løyvet skal erstattes.

Når et nasjonalt løyve meldes tapt, blir det utstedt fellesskapsløyve med gyldighet til 01.01.2025. Dersom foretaket ønsker fellesskapsløyve med lengre gyldighet, må dere søke om nytt løyve og dokumentere vilkår.