Mister dere løyvedokumenter, må dere melde fra om det til oss.

Ved tap av løyve, skal dere gi skriftlig beskjed til Statens vegvesen. 

Dere kan melde tap av løyve elektronisk på Din side eller ved å sende inn skjema.

Meld tap av løyve

Statens vegvesen vil utstede nytt løyvedokument dersom løyvet skal erstattes.

Ønsker dere å få erstattet tapt nasjonalt løyve uten å dokumentere vilkår, vil utstedt løyvedokument få varighet til 01.01.2025.