Har dere fått nytt organisasjonsnummer, må dere søke om nye transportløyver.

Løyvet er direkte knyttet til et organisasjonsnummer. Dersom dere har endret organisasjonsform eller fått nytt organisasjonsnummer, må dere søke om nye løyver.

Vi anbefaler at det gamle organisasjonsnummeret ikke slettes før løyver er på plass i det nye organisasjonsnummeret.

Spørsmål om endring av selskapsform?

Send e-post til eller ring oss på telefon 22 07 30 00