Du søker om transportløyve ved å sende et søknadsskjema til oss. Det gjør du også når du søker om ytterligere løyver eller utskifting av nasjonale løyver.

Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Husk dato og signaturer.

Foretaket må oppfylle og dokumentere følgende vilkår for å få transportløyve

  • Foretaket driver en fast og varig virksomhet i Norge
  • God vandel: Politiattest fremlegges på foretak, transportleder, daglig leder og styreleder
  • Økonomi: Attest for skatt og merverdiavgift  og løyvegaranti
  • Kompetanse: Transportleder må ha tilstrekkelig faglig kompetanse

Attestene kan ikke være eldre enn tre måneder når de sendes inn, og må enten vedlegges søknaden eller ettersendes. 

Søknad med attester må sendes i posten

Søknad med vedlegg bør sendes per post, siden e-post ikke er en sikker kanal for oversendelse av sensitive opplysninger, som innholdet i attestene.

Finn søknadsskjema

Søknad om løyve sendes Statens vegvesen enten via e-post til firmapost@vegvesen.no eller til 

Statens vegvesen
Postoboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Spørsmål om gods- og turvognløyver?

Har du spørsmål om gods- og turvognløyver, kan du sende dem på e-post til transportloyve@vegvesen.no eller ring oss på telefon 22 07 3000

Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.