Løyvedokumentene må sendes inn til Statens vegvesen

Dersom foretaket  har redusert behov for løyver, skal originale løyver sendes inn til Statens vegvesen sammen med utfylt skjema for Retur/innlevering av løyver. 

Skjemaet kan du få ferdig utfylt på DIn side.

Logg in på DIn side

Statens vegvesen registrerer løyvene som innlevert når vi mottar dem, og løyvedokumentet/løyvedokumentene vil etter dette bli makulert.

Foretaket vil motta skriftlig bekreftelse om at løyvedokumentene er registrert innlevert.