Dersom transportlederen dør, må det meldes fra om til oss

Enkeltpersonsforetak

Dersom innehaveren av et enkeltpersonforetak dør, må dette meldes til Statens vegvesen med følgende informasjon:

  • Foretakets navn og organisasjonsnummer
  • Navn på transportleder
  • Navn på den etterlatte eller arvingen som eventuelt ønsker å drive enkeltpersonforetaket videre.

Ved fortsatt drift av foretaket

Foretaket vil få svar fra Statens vegvesen med informasjon om rettigheter og plikter.

  • Etterlater avdøde seg ektefelle, samboer, livsarving eller registrert partner som ønsker å fortsette virksomheten, kan løyver ikke tilbakekalles før det er gått seks måneder fra dødsfall.
  • Ønsker en etterlatt å ta over selskapet og drive videre med løyvepliktig transport, må denne innen seks måneder fremlegge godkjent dokumentasjon på faglig kompetanse, økonomi og vandel.

Garantiansvaret opphører fra samme dato som dødsfallet. Ny garanti bør fremlegges før videre drift fortsetter og senest etter seks måneder. 

Ved avvikling av foretaket

Dersom etterlatte ikke lenger ønsker å drive transportoppdrag mot vederlag, skal løyvene med utfylt skjema returneres Statens vegvesen.

Se også

For aksjeselskaper og ANS

Dersom transportleder dør, må selskapet senest innen 28 dager sende melding om dødsfallet til Statens vegvesen.

Selskapet må melde inn dødsfallet med følgende informasjon:

  • Foretakets navn og organisasjonsnummer.
  • Navn på transportleder

Ønsker selskapet å drive videre med løyvepliktig transport, må selskapet sende melding til Statens vegvesen innen tre måneder om at det er ansatt ny transportleder. Det må også sendes inn godkjent dokumentasjon som viser at ny transportleder oppfyller kravene til faglig kompetanse og vandel.

Statens vegvesen kaller tilbake løyvene dersom ikke virksomheten innen tre måneder kan dokumentere at det er ansatt ny transportleder som fyller kravene til vandel og faglig kompetanse.

Meld fra på e-post eller i brev

Melding om transportleders død sendes Statens vegvesen enten via e-post til firmapost@vegvesen.no eller til

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.

Har du spørsmål om plikter og konsekvenser ved transportleders død?

Send e-post til transportloyve@vegvesen.no eller ring oss på telefon 22 07 30 00