Dette er en egen forskrift gitt med hjemmel i § 4 i vegtrafikkloven.