Når du kjører i rundkjøringer, skal du tilpasse farten, bruke blinklys og plassere deg slik at de andre bilistene forstår hvor du skal kjøre ut.

Det gjelder de samme reglene i rundkjøringer som i vanlige veikryss.

Som ellers i trafikken skal du ferdes hensynsfullt og varsomt. Da bidrar du til at trafikken er trygg for alle, og unngår å hindre eller forstyrre andre.

Du skal alltid følge skilt og oppmerkinger. Det gjelder også når de angir noe annet enn det vi skriver på denne siden.

Plasseringen din gir nyttig informasjon til andre trafikanter

Hold lav fart, og plasser deg riktig inn mot rundkjøringen. Da er det lettere for andre trafikanter å oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvilken vei du skal. 

Illustrasjon av rundkjøring der inn- og utkjøringsvei har to kjørefelt i hver retning.
Rundkjøring der inn- og utkjøringsveien har to kjørefelt i hver retning. Illustrasjon: Statens vegvesen

Hold til høyre når du skal kjøre til høyre

Skal du til høyre ut av rundkjøringen, legger du deg til høyre eller i høyre kjørefelt inn mot rundkjøringen.

Legg deg der det passer best, når du skal rett fram

Skal du rett fram, legger du deg slik det er mest hensiktsmessig. Når det er flere kjørefelt, er det vanligvis i høyre felt.

Hold til venstre når du skal kjøre ut til venstre

Skal du til venstre ut av rundkjøringen, legger du deg til venstre eller i venstre kjørefelt når du kjører inn mot rundkjøringen.

Du har vikeplikt for trafikanter som er i rundkjøringen

Du har vikeplikt for trafikanter som er i rundkjøringen, og du må vise tydelig at du vil vike. Det gjør du ved å sette ned farten i god tid og eventuelt stanse før vikelinja.

Du har også vikeplikt hvis du skal skifte kjørefelt inne i rundkjøringen. Bruk blinklyset før du skifter kjørefelt.

Illustrasjon av rundkjøring der inn- og utkjøringsvei har ett kjørefelt i hver retning.
Rundkjøring der inn- og utkjøringsveien har ett kjørefelt i hver retning. Illustrasjon: Statens vegvesen

Slik bruker du blinklys i en rundkjøring

Du skal blinke i god tid før du svinger eller bytter felt i en rundkjøring.

Skal du ut av første utkjøring 

Blink til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Behold blinklyset på til du har kjørt ut.

Skal du ut av utkjøring nummer to eller senere

Begynn å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.

Skal du ut til venstre

Du kan hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Begynn å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.

Illustrasjon av liten rundkjøring.
Spesielt når du skal til venstre i mindre rundkjøringer med god oversikt, kan du hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før rundkjøringen. Illustrasjon: Statens vegvesen
Sist oppdatert: