Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. Trafikkreglene som gjelder ellers må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring.

Når du kjører i rundkjøringer, er det et krav at du ferdes hensynsfullt og varsomt så  det ikke oppstår fare og annen trafikk blir unødig hindret eller forstyrret.

For eksempel er din fart inn mot rundkjøringen, din plassering i kjørebanen og din bruk av blinklys viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg. Det er også nødvendig at du tenker på din plassering i kjørebanen og bruker blinklys korrekt når du kjører i rundkjøringer med flere kjørefelt.

Vikeplikt

I rundkjøringer har du vikeplikt for trafikk fra begge retninger. Det er viktig å følge trafikkrytmen. Har du vikeplikt, må du tydelig vise dette ved å sette ned farten eller stanse i god tid. Hvem som krysser vikelinjen først, er normalt av betydning.

Plassering i feltet

En grei huskeregel er at din plassering i feltet gir nyttig informasjon til andre trafikanter om hvor du skal, og at de samme reglene som i vanlige veikryss også gjelder for rundkjøringer.

To eller flere kjørefelt inn mot en rundkjøring

Planlegger du å kjøre til høyre ut av rundkjøringen, bør du kjøre i det høyre kjørefeltet inn i rundkjøringen. Skal du rett fram, velger du det feltet som er mest hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal du til venstre ut fra rundkjøringen, bør du ligge i venstre kjørefelt inn i rundkjøringen. Skal du skifte kjørefelt, har du vikeplikt.

Flettereglene gjelder ikke

Flettereglene gjelder ikke i rundkjøringer. Dette gjelder også selv om det er kun én vei ut av rundkjøringen.

Bruk av blinklys

Som en generell huskeregel skal du gi tegn i god tid før du svinger eller endrer kjøretøyets plassering i kjørefeltet, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.

  • Skal du til høyre ved første avkjøring, gir du tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen og beholder blinklyset på til du har kjørt ut av den.
  • Skal du rett fram i en rundkjøring, blinker du til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut. Behold blinklyset på til du er ute av rundkjøringen.
  • Skal du ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være nyttig for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Inne i rundkjøringen endrer du til å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut. Behold blinklyset på til du er ute av rundkjøringen.

Skifte fil i en rundkjøring

Skal du skifte kjørefelt inne i en rundkjøring, har du vikeplikt for andre trafikanter, og du skal gi tydelig tegn med blinklys før du skifter felt.

Kjøring i rundkjøring med ett og to kjørefelt i hver retning.
Hovedregler ved kjøring i rundkjøringer: Plassering - lav fart - vikeplikt - tegn Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert: