Her finner du informasjon om hvilke krav det er til lys på bilen.

Som fører må du sørge for riktig bruk av lys etter lysforholdene.

Lyktene skal være forsvarlig montert og kun lykter merket med «E» eller «e» er godkjent lysutstyr.

Kjørelys

Bilen skal ha to lykter foran med hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan du bruke:

  • nærlys og nærlys med redusert spenning
  • særskilt godkjente lykter
  • lykter for kurve-/tåkelys

Ved bruk av kjørelys er det ikke påkrevd at baklysene er tent. Fører av bilen må likevel sørge for at riktig lys er aktivisert i forhold til lysforholdene. Ved kjøring inn i for eksempel tunnel skal baklys være tent.  

Nærlys

Bilen kan kun ha to nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde på 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten.

Du kan bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys, men det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Fjernlys

Du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din, men monteringen skal være symmetrisk.

Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.

Tåkelys

Bilen kan kun ha to tåkelys. På dagtid kan du bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys. Du kan ikke bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

Parkeringslys

Bilen kan kun ha to parkeringslys. Parkeringslysene skal alltid være tent i kombinasjon med nærlys, tåkelys, fjernlys og baklys.

Du kan ikke bruke parkeringslyspærer i ettermonterte lyskastere hvis de ordinære parkeringslysene samtidig er tent.

Ettermonterte bremselys

Alle ettermonterte bremselys skal lyse kontinuerlig ved aktivering.

Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter forstyrrer medtrafikanter, er ikke tillatt.