Lyktene skal være forsvarlig montert og det er kun lykter merket med «E» eller «e» som er godkjent lysutstyr.

Som fører av bilen må du sørge for at riktig lys er aktivisert i forhold til lysforholdene.

Kjørelys 

Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys. Ved bruk av kjørelys er det ikke påkrevet at baklysene er tent.

Fører av bilen må sørge for at riktig lys er aktivisert i forhold til lysforholdene. Ved kjøring inn i for eksempel tunnel skal baklys være tent.

Nærlys

Det er ikke tillatt ha flere enn to nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde av 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten.

Du kan bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys, men det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Fjernlys

Du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din, men monteringen skal være symmetrisk.

Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.

Tåkelys

Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys.
Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.
Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

Parkeringslys

Det er kun tillatt å ha to parkeringslys på bilen. Det er altså ikke lov til å bruke parkeringslyspæren i ettermonterte lyskastere hvis de ordinære parkeringslysene samtidig er tent.

Parkeringslysene skal alltid være tent, både i kombinasjon med nærlys, tåkelys, fjernlys og baklys.

Ettermonterte bremselys

Ettermonterte bremselys, også av den høytsittende typen, skal lyse kontinuerlig ved aktivering.Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter er egnet til å forstyrre medtrafikanter, er ikke tillatt.