Veger med blandet trafikk

Du kan sykle i vegbanen, men må følge de samme trafikkreglene som annen trafikk. Som syklist er du mindre synlig enn biler og mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

Veger med sykkelfelt

trafikkskilt-521-og-521-2

Sykkelfelt er et kjørefelt i kjørebanen for syklister. Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen, det vil si at det ikke er tillatt å sykle i begge retninger i sykkelfelt. Det er heller ikke lov til å parkere eller stanse i sykkelfelt.

Veger med kollektivfelt

trafikkskilt-508-1-og-508-2

Kollektivfelt er et eget kjørefelt i kjørebanen. Du kan sykle i kollektivfelt. Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til busser. Hold deg bak. 

Vegens skulder

Vegens skulder er den delen av vegen som ligger utenfor kantlinjen. Du kan sykle på vegens høyre skulder.

Gang- og sykkelveg

trafikkskilt-522

Gang- og sykkelveg er en veg for gående og syklende, der disse trafikantene deler samme areal. Syklister bør sykle på høyre side av gang- og sykkelvegen. Som syklist må du ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelveg kan bruke begge sider. Bruk gjerne ringeklokke for å varsle. Avpass farten.

Fortau og gangveg

Fortau og gangveg er for gående, men du kan sykle på fortau, gangveg og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. 

Sykkelveg

trafikkskilt-520

En sykkelveg (med eller uten fortau) er en veg for syklister. Du kan sykle i begge retninger på sykkelveg. Vær klar over at det også er tillatt å gå på sykkelveg.

Sykle over gangfelt

Det er tillatt å sykle over gangfelt, men du må ta samme hensyn til fotgjengere som ved sykling på fortau.

Det er kun hvis du går av sykkelen og triller den over gangfeltet, at kjørende har vikeplikt for deg.

Hvis du velger å sykle i gangfelt, må du være svært oppmerksom på kryssende trafikk. Søk blikk-kontakt med andre trafikanter og gi tydelig tegn.

Envegsregulerte gater

Envegsreguleringen gjelder både syklister og andre kjørende.

trafikkskilt-526-1-og-526-2-og-302

I noen envegsregulerte gater er det underskilt som viser at det er tillatt å sykle i begge retninger.

Sykler du på fortauet, gjelder ikke envegsreguleringen.

Unntak for motorveger og enkelte bruer og tunneler

trafikkskilt-306-6-og-306-8

Det er forbudt å sykle på motorveger eller på veger som er særskilt skiltet med forbud mot syklister, for eksempel på noen bruer og mange tunneler.