Det følger av trafikkreglene § 10 nr. 2 at “trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog.” Denne bestemmelsen innebærer blant annet at alle andre trafikanter, herunder fotgjengere, har vikeplikt for trikken.

Noen fakta om vikeplikt og trikk:

  • Trikken trenger mye lengre tid til å bremse ned enn busser og biler, derfor skal andre trafikanter gi trikken fri vei.
  • Fotgjengere har vikeplikt for trikken også når de skal krysse i et gangfelt uten lysregulering. 
  • Som hovedregel har også bilister vikeplikt for trikken, selv i kryss der trikken kommer fra venstre. Et unntak er når trikken skal kjøre inn i en rundkjøring, da er det trikken som har vikeplikt som følge av skiltingen.