Alle filene ligger pakket i komprimerte zip-mapper. 

Om filformatene:

  • EPS (Encapsulated PostScript) er det vanligste filformatet for vektorgrafikk og støttes av de fleste illustrasjons- og layoutprogrammene
  • JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et bildeformat som er laget for å komprimere bilder uten for stort tap av kvalitet

Noen av skiltene er ikke tilgjengelige i alle filformatene.