Underskilt brukes bare sammen med et hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.

De fleste underskilt har svart tekst eller svarte symboler på hvit bunn. Dersom hovedskiltet har gul bunnfarge i forbindelse med veiarbeid, skal underskiltet også ha gul bunnfarge.