Små elektriske kjøretøy må oppfylle flere tekniske krav for å være definert som en sykkel og derfor kunne brukes på fortau og på gang- og sykkelvei.

Vi har flere ulike typer små elektriske kjøretøy som i regelverket blir definert som sykkel. Eksempler på dette er:

  • store tohjulinger som for eksempel Segway
  • mindre enhjulinger og ståbrett som for eksempel  Airwheel og ClassyWalk
  • elektriske skateboard

Hvordan kjøretøyet blir definert i trafikkreglene har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter disse reglene.

Ditt ansvar at kjøretøyet oppfyller kravene

Det er føreren av kjøretøyet som har ansvar for at disse kravene er oppfylt.

Konsekvenser om kravene ikke er oppfylt

Oppfyller ikke kjøretøyet disse kravene vil den ikke bli definert som en sykkel og da kan du ikke bruke den på fortau og gang- og sykkelvei.

Da stilles det også andre krav til kjøretøyet, som for eksempel krav om registrering, forsikring, og bruk av motorsykkelhjelm. Brudd på dette kan for eksempel føre til at du mistet førerkortet eller blir bøtelagt.

Tekniske krav

For at ditt smått elektriske kjøretøy skal regnes som en sykkel og kunne brukes på fortau og på  gang- og sykkelvei må det

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • være sperret for hastighet over 20 km/t

Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men krav om hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetsperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.

Kravet er ikke oppfylt hvis brukeren kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller ved en app.

Krav til bremser

Kjøretøyet skal ha et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte. 

Krav til rød refleks bak

Det skal være rød refleks bak av godkjent type. Kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke gjør det mulig å montere dette på en hensiktsmessig måte. 

Krav til lys foran

Kjøretøyet skal ha lykt med gult eller hvitt lys foran. Det kan også ha en flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran til bruk når du kjører i skumring eller i mørket.

Lykten foran på sykkelen skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Bak skal du ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Lyktene skal være festet til sykkelen. Alternativt kan lyktene festes på føreren, men ikke på førerens hode

Krav til ringeklokke

Du skal ha ringeklokke på sykkelen. Kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke gjør det mulig å montere eller bruke dette på en hensiktsmessig måte.

Sist oppdatert:

Sikker på små elektriske kjøretøy