Utredningen danner grunnlag for kvalitetssikring i tidlig fase (KS1). KS1 skal gjennomføres for alle samferdselsprosjekter med statlig kostnad over 500 millioner kroner. KS1 gjennomføres av en uavhengig konsulent før regjeringen tar den endelige beslutningen.

Konseptvalgutredningen fokuserer på interessenter og behov og foreslår prinsipielle løsninger – konsepter.