Prosjektet er andre byggetrinn på E134 Vågsli - Seljestad.

Parsellen inneberer å bygge strekninga Vågsli-Røldal med dagsonar og tre tunnelar. Herav er den lengste tunnelen Dyrskartunnelen på ca. 12,5 km.

Parsellen strekker seg frå Vågli i Telemark fylke til Røldal i Vestland fylke.

Strekningen er ikke omtalt i NTP for 2025-2036.