Kommunedelplan for strekninga Vågsli–Seljestad vart vedteken av både Odda og Vinje kommune hausten 2008.

E134 Vågsli–Seljestad