Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Et hundretalls innbyggere deltok på folkemøtet på Stanghelle skule 24. august. Endret rekkefølge i utbyggingen var blant nyhetene som ble presentert.

 

Bildet viser en fullsatt gymsal på Stanghelle Skule, hvor et hundretalls innbyggere hadde møtt opp for å få med seg folkemøtet til Statens vegvesen. Foto: Ingvild Eikeland
Mange innbyggere tok turen til Stanghelle skule for å høre nytt om Fellesprosjektet. Foto: Ingvild Eikeland

Vedtatt reguleringsplan

Siden forrige møterunde med innbyggerne i Vaksdal kommune, har Fellesprosjektet Arna-Stanghelle fått godkjent reguleringsplanen, slik at traseen nå er bestemt. Blant de større avklaringene er avgjørelsen om at E16 skal gå gjennom Tolåsen på Vaksdal, og at toget vil gå i tunnel under Trengereid.

Nye planer

Prosjektledelsen la også frem en ny plan for gjennomføringen av byggeprosjektet, der både rekkefølgen man skal bygge i og byggetiden er endret. I stedet for å starte med å bygge kun vei fra Arna, er planen nå å starte byggingen av jernbane og vei samtidig på strekningen mellom Trengereid og Vaksdal. På denne måten vil byggeperioden bli halvannet år kortere, og prosjektet vil kunne være ferdig i 2034.

Planen forutsetter at det kommer en endelig politisk beslutning om investering sommeren 2023, slik at det er mulig å få til byggestart i begynnelsen av 2024.

Samtaler med ansatte i prosjektet

Etter presentasjonen av status for arbeidet i Fellesprosjektet, var det mulig å få snakke med ansatte fra prosjektet sto klare til å veilede de som ønsket det. Bordet til grunnerververne hadde helt klart størst pågang, der folk blant annet kunne se på kart hvor byggeområdene var nøyaktig tegnet inn.  

Bildet viser to bord hvor det sitter fem grunnerververe, som var klare til å svare på spørsmål fra de fremmøtte. Foto: Ingvild Eikeland
Etter prosjektledelsens presentasjon var det mulig å stille spørsmål til ansatte i prosjektet. Her sitter grunnerververne klare til å snakke med folk. Fra venstre: Adrian Søndergaard, Oskar A. Nygaard, Frode Knudsen, Hans Kristian Stenerud og Ingvild Kirkevik. Foto: Ingvild Eikeland

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad reklamerte også varmt for kartløsningen på prosjektets nettside, der man kan «bevege seg» rundt i traseen i 3D. Det er også laget oppdaterte versjoner av prosjektvideoene som illustrerer hva som skal bygges.

Det kom ellers en del spørsmål om støyrapportene i prosjektet, og disse kan man også finne på prosjektsiden, sammen med en rekke andre fagrapporter.

Aktuelt for fylke(r): Vestland