For strekningen Retvet–Vinterbro gjennomføres grunnervervet med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Erstatningene inngår normalt, og tildeles vanligvis sammen med anleggsbevilgningen. I vel 95 % av tilfellene inngås det minnelig avtale av erstatningene. Erstatningene skal bygge på ekspropriasjonsrettslige regler. Der det ikke kommer til enighet, må det fattes vedtak om ekspropriasjon.

Divisjon Transport og Samfunn er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i vegloven § 50. Ekspropriasjonsvedtak gjennomføres ved skjønn ved domstolene.

Det er laget egne nettsider med informasjon for de grunneiere som blir berørt når Statens vegvesen skal gjennomføre grunnerverv.

Grunnerververne

Har du øvrige spørsmål? Ta gjerne kontakt med en av grunnerververne på Retvet - Vinterbro:

Michelle Andersson
Tlf.: 92 28 36 72
Epost: michelle.andersson@vegvesen.no

Ann Heidi Ripnes
Tlf.: 90 23 94 81
Epost: ann.heidi.ripnes@vegvesen.no

Svein Ola Moum
Tlf.: 98 80 02 30
Epost:

Nina Gilberg (permisjon)
Epost: