Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt av Ski kommune og Ås kommun 12. oktober 2016.  Den 9. november 2016 vedtok Ski kommunestyre en justering av vedtaket av reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Her kan du laste ned alle plandokumenter

 

Felles plandokumenter for begge kommuner:

 Plandokumenter Ås kommune:

Plandokumenter Ski kommune:

Mindre reguleringsendringer

Ombygging av Vinterbrokrysset inngår i entreprisen E18 Retvet-Vinterbro. Foto: Statens vegvesen.

Retvet-Vinterbro