Reguleringsplaner for E39 Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen)

Reguleringsplanene ble vedtatt av kommunestyret i Molde 15. desember, i Midsund 10. november og i Vestnes 27. oktober 2016. Her finner du planene for hvert enkelt planområde:

Vik–Julbøen (Romsdalsfjordkryssingen)