Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet jobber nå for fullt med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for hovedkontrakten. Utlysningen skal etter planen komme i mai 2022.

I løpet av desember og januar ble det gjennomført markedsdialog med bransjen som ga mange nyttige råd og tips til utforming av konkurransegrunnlaget for en fremtidig utbyggingskontrakt. For å tilpasse seg markedet bedre gjør Statens vegvesen endringer i tilbudsgrunnlaget.

Gartnerløkka-prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand kommune over en lengde på cirka 1,4 km. Det omfatter to nye planskilte kryss, et mot rv. 9 og Vestre Strandgate og et mot ferjeterminal og ny Havnegate.

Hovedarbeidene består av bygging av flere konstruksjoner, veg og grøntanlegg, utvidet ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger.

Spennende og utfordrende oppgave

Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 som er ei kassebru i betong med totalt 18 bruspenn og lengde på 679 meter. Entreprenøren som får oppdraget vil derfor få en spennende og utfordrende oppgave med bygging av ny veg midt i hjertet av Kristiansand sentrum med stor gjennomgangstrafikk langs E18/E39 og nærhet til både buss-, ferje- og togterminal.

Kontraktsarbeidene har et prisestimat i størrelsesorden 1,7 milliarder kroner.

I prosjektet gjennomføres det syv forberedende entrepriser for å tilrettelegge best mulig for hovedkontrakten og redusere risiko i denne. Arbeidene består i å rydde opp i gamle rørføringer og kabler under bakken og samle denne infrastrukturen i nye fellestrasèer utenfor nytt veganlegg, områdestabilisering i havnebassenget, riving av flere bygg, samt andre mindre arbeider.

Totalentreprise med forhandlinger

Hovedkontrakten planlegges nå lyst ut som en totalentreprise med forhandlinger. Statens vegvesen har gjennomført flere større utbyggingsprosjekter etter en slik kontraktsmodell og skaffet seg gode erfaringer som man nå kan nyttiggjøre seg av i Gartnerløkka-prosjektet.

- Vi har valgt å gå bort fra å gjennomføre kontraktsarbeidene etter en såkalt samspillsmodell som i lengre tid har vært vurdert som mest aktuell for prosjektet. Tilbakemeldinger fra bransjen har også vært medvirkende til denne endringen, sier assisterende prosjektleder Jan Helge Egeland.

Første fase vil være en prekvalifisering der tre tilbydere velges ut og får anledning til å delta i tilbudskonkurransen for oppdraget. Tilbudsfasen med to forhandlingsrunder planlegges gjennomført med en varighet på 6-8 måneder slik at en utbyggingskontrakt kan inngås våren 2023. Statens vegvesen vil honorere tilbydere som ikke vinner frem i konkurransen med en økonomisk kompensasjon for kostnader forbundet med tilbudsgivingen. Med dette håper man å stimulere til økt interesse omkring deltakelse i tilbudskonkurransen.

Informasjon om prosjektet finner man på www.vegvesen.no/e39gk. Her ligger også dokumenter som reguleringsplan med beskrivelse, forprosjekter for konstruksjoner, faseplaner for trafikkavvikling og mye mer.

Sykkelekspressvegen sett fra vest for Arkivet og østover mot sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Agder