Informerte om E39 Volda-Furene

— Statens vegvesen og Volda kommune arrangerte informasjonsmøte i forbindelse med planarbeidet som er startet opp for E39 Volda-Furene.

Grunnundersøking med seismikk

— I samband med planlegging av E39 Volda-Furene, vil Statens vegvesen region midt, gjennomføre nødvendig stikking og grunnundersøking med seismikk over fleire eigedomar.

Arkeologiske registreringar

— Dei neste tre vekene blir det gjort arkeologiske registreringar i samband med planlegginga av E39 Volda-Furene.

Oppstart av planarbeid for E39 Volda–Furene

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Volda kommune utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39, strekninga Volda–Furene. Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova §12-8. Reguleringsplanen vert utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 3-7.

Ideverkstad E39 Volda-Furene

— 10. og 11. februar arrangerte Statens vegvesen ein ideverkstad for inviterte interessentar i Volda.