Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E39 Volda–Ålesund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Regjeringen har vedtatt at E39 i framtiden skal gå over Hareidlandet.

Dagens E39 går over Volda–Ørsta–Festøya–Solavågen–Ålesund (Breivika) og er 5,5 mil + ferje og har en kjøretid på 76 min.

Ny veg Volda–Breivika blir ca. 6 mil lang, og kjøretiden blir ca. 39 min.

Delstrekninger:

  • Volda–Furene - planstart
  • Furene–Hareid - Planlegging av ny E39 mellom Volda (Furene) og Ålesund (Vegsund) må tilpasses framdriften i teknologiutvikling for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden.
  • Sulafjorden
  • Sulesund–Vegsund - Planlegging av ny E39 mellom Volda (Furene) og Ålesund (Vegsund) må tilpasses framdriften i teknologiutvikling for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden.
  • Vegsund–Breivika - Planprogram ble vedtatt 5. juni 2018 av Ålesund kommune, og legger rammene for arbeidet med kommedelplanen. Kommunedelplanen forventes vedtatt sommeren 2022.

 

E39 Volda-Klett