Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E39 Bergsøya–Klett © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Som langsiktig løsning legger Regjeringen til grunn at videre planlegging skal ta utgangspunkt i konseptet med hengebru over Halsafjorden (K4). Vegdirektoratet står fritt til eventuelt å presentere andre bruløsninger enn hengebru, som er lagt til grunn i konseptutvalgsutredningen, så sant dette ikke svekker styrken i prosjektet eller øker kostnadene.

Ny veg Bergsøya–Klett blir knapt 16 mil lang og reisetiden kan reduseres med 45 min til ca. 2 timer og 5 min. Gjennomsnittlig reisetid mellom Bergsøya og Liabø halveres fra 1 time og 8 min til 34 min.

Delstrekninger:

E39 Volda-Klett