E39 Molde–Bergsøya © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Regjeringen har vedtatt at videre planlegging av strekningen Molde–Bergsøya skal ta utgangspunkt i østre korridor (KA).

Ny veg Molde–Bergsøya blir 45 km lang og reisetiden kan reduseres med ti min til ca. 35 min. Strekningen Bolsønes–Årø er planlagt bygd ut som en del av Bypakke Molde. Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er vedtatt med plassering på Hjelset.

Delstrekninger:

  • Bolsønes–Årø - en del av Bypakke Molde
  • Årø–Hjelset - Strekningen inngår i kommunedelplan Julbøen-Molde som Molde kommune utarbeider.
  • Lønset–Hjelset
  • Hjelset–Bjerkeset - Det planlegges ingen større tiltak på strekningen.
  • Bjerkeset–Astad - Gjemnes kommune utarbeider kommunedelplan.
  • Astad–Bergsøya - Det planlegges ingen større tiltak på strekningen

E39 Volda-Klett