Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Fra 13. til 25. juli er det stans i anleggsaktiviteten i prosjektet E6 Helgeland. Det betyr bedre framkommelighet for trafikantene de neste ukene.

I delprosjektet E6 Helgeland sør stanses arbeidet onsdag 11. juli. To dager senere legges spadene ned også i søsterprosjektet E6 Helgeland nord.

–Det blir mindre plunder og heft for trafikantene under ferieavviklingen. Midlertidige stengninger opphører, anleggstrafikken forsvinner og fartsgrensen gjennom anleggsområdene vil i hovedsak være 70 km/t, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

I områder hvor det i dag er lysregulering, flyttes trafikken over på det nye veganlegget.

Full aktivitet i august

I sør gjenopptas arbeidet med veg i dagen den 25. juli. Noen dager senere er også tunneldriften og arbeidet med konstruksjoner (bruer og kulverter) i gang igjen. Den 1. august er det igjen full aktivitet i hele prosjektet.

- I delprosjektet E6 Helgeland nord starter da en hektisk innspurt mot åpningen av fem nye parseller. I løpet av september og oktober åpner vi i alt mer enn tre mil helt ny E6 i Rana kommune, sier Nyland.

Les også: Tre nye E6-mil åpner i høst

Reisen starter på 175.no

Sommeren er en tid der det ellers skjer mye på vegnettet, i form av asfaltering og øvrig drift og vedlikehold. Selv om de største prosjektene har ferie, må du som trafikant være oppmerksom på at det kan foregå vegarbeid rundt om på riks- og fylkesvegnettet.

Statens vegvesen anbefaler at du sjekker trafikkmeldingene på 175.no før du legger ut på vegen.

 

Anleggsaktiviteten er høy langs E6 gjennom Helgeland. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland