Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

I uke 38 starter Skanska sprengningsarbeid ved Aspnes nord for Mosjøen. E6 vil være helt stengt for trafikk på kveld og natt hver uke frem til slutten av november.

Nærmere 60 000 kubikkmeter stein skal sprenges ut som en del av byggingen av en ca. 700 meter lang tunnel i veglinja til nye E6. Med unntak av søndager vil Skanska holde på hver eneste dag frem til uke 48.

- Arbeidet vil pågå helt inntil E6 og vi forventer en del nedfall av stein når salvene går. Av hensyn til trafikantenes sikkerhet må vi derfor stenge vegen mens sprengningsarbeidet pågår, sier delprosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen.

Arbeidet på strekningen er en del av prosjektet E6 Helgeland sør.

Omkjøring gjennom Drevjadalen

E6 vil være stengt fra klokken 20:00 til 02:00 mandag til lørdag. Stengingen gjelder for alle typer kjøretøy, inkludert blålysetatene.

- Dette er utgangspunktet, og så kan det være at Skanska på enkelte dager blir ferdig tidligere enn planlagt. Da vil de ta ned arbeidsvarsling og omkjøringsskilt, og E6 åpnes. Vi anbefaler derfor trafikantene å sjekke 175.no for oppdaterte trafikkmeldinger, sier Livik.

Omkjøring er skiltet langs fylkesveg 78 gjennom Drevjadalen (se kart under).

Utenom stengeperioden vil fremkommeligheten på strekningen være redusert. Ett kjørefelt vil være stengt, og det blir lysregulering forbi området.

- Skanska har store anleggsmaskiner som de skal ha inn og ut av anleggsområdet. Derfor trenger de plass også på dagens veg de neste ukene, legger Livik til.

Naboer til området må belage seg på en del støy i tiden fremover.

Ferdig i 2021

E6 Helgeland sør er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland. Som søsterprosjektet lenger nord, bygges prosjektet ut etter en vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging av den nye vegen, samt drift og vedlikehold av hele strekningen i 15 år.

Delprosjektet består av syv parseller, og til sammen skal Skanska og underentreprenørene bygge og utbedre ca. 58 kilometer veg. I løpet av 2021 skal hele prosjektet være ferdig.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no

E6 vil være stengt på kveld og natt frem til slutten av november. Omkjøring er skiltet langs fv. 78. Foto: Visuell kommunikasjon // Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland