E6 på Helgeland har meget dårlig standard som skaper problemer for trafikantene og påfører næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirker også trafikksikkerheten.

E6 Helgeland består av tre delprosjekter

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland

  • Bygging og utbedring for til sammen 8,5 mrd. kroner (2021)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Totalt bygger og utbedrer vi ca. 132 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer

E6 Helgeland - Tre delprosjektE6 Helgeland - Tre delprosjekt