Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har åpnet tilbudskonvoluttene fra de to selskapene som konkurrerer om kontrakten for E6 Helgeland sør. Bare ni millioner kroner skiller det ene tilbudet fra det andre.

Her er prisene

 

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Konkurransesum eks. mva.

1

NCC Norge AS og NCC Industry AS

2 297 552 588,-

2 175 377 588,-

2

Skanska Norge AS

2 306 312 867,-

2 063 700 367,-


- Bare ni millioner kroner skiller det ene tilbudet fra det andre. Skanska skårer imidlertid høyt på de øvrige tildelingskriteriene, så med forbehold om at vi ikke avdekker feil i tilbudet er det de som ligger an til å få kontrakten, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Tilbudene inkluderer for øvrig drift og vedlikehold av strekningen Nord-Trøndelag grense-Osen i 15 år. Skanska og NCC har priset byggingen til henholdsvis ca. 1,79 og 1,99 milliarder kroner.

Tilbudssum og konkurransesum

Konkurransesummen, som altså er den som avgjør tildelingen, er tilbudssummen minus et fratrekk tilbyderne får utfra hvor godt de leverer på fire andre tildelingskriterier:

  • Organisering og styring
  • Håndtering av områder med sensitiv grunn
  • Tekniske løsninger
  • Trafikkavvikling i byggetiden

Totalt var det mulig å få inntil 270 millioner kroner i fratrekk. Skanska fikk et fratrekk på ca. 242 millioner kroner mens NCC sitt fratrekk var ca. 122 millioner kroner. Konkurransesummen er altså en fiktiv sum, som kun nyttes for å vekte tilbudspris mot de øvrige tilbudskriteriene.

Signering tidligst i juli

Statens vegvesen skal nå gjennomgå tilbudene før de oversendes anbudsnemnda for behandling. Etter det blir kontrakten tildelt, og klageperioden er på ti dager fra tildelingstidspunktet. Signering kan dermed skje tidligst mot midten av juli.

Den tredje aktøren i konkurransen, Hæhre Entreprenør AS, fikk sitt tilbud avvist fordi det ble levert på feil sted.

Om E6 Helgeland sør

Prosjektet E6 Helgeland sør omfatter i alt syv parseller på strekningen Nord-Trøndelag grense-Korgen. Her skal vi bygge og utbedre i alt 57 kilometer veg.

I likhet med søsterprosjektet E6 Helgeland nord, skal strekningen utbygges med en vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging, samt drift av strekningen over en periode på 15 år.

Prosjektet er ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland.

Aktuelt for fylke(r): Nordland