Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Fem av de til sammen ti delstrekningene i prosjektet E6 Helgeland nord åpner denne høsten.

Først ut er parsell to og tre, strekningene Fallheia–Sandheia og Illhøllia-Tjæraskaret. Disse åpnes torsdag 27. september.

- Dette er to av de flotteste parsellene i delprosjektet, som tar trafikken bort fra noen store flaskehalser. Den største er nok nittigraderssvingen ved gamle Langvassåga bru på Røssvoll. Snart kan trafikantene kjøre over en ny bru og gjennom en 625 meter lang tunnel i stedet, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Samlet lengde for de to parsellene er ca. 15,4 kilometer. Deler av strekningen får fartsgrense 90 km/t, mens resten får fartsgrense 80 km/t.

Nye vegåpninger i oktober

Om lag en måned senere åpner de neste tre parsellene i prosjektet for trafikk – ytterligere 15,5 kilometer av det nye veganlegget. Disse skulle egentlig være ferdig før til neste år, men entreprenør BetonmastHæhre har fremskyndet arbeidet.

- Dermed gjenstår bare de tre nordligste parsellene, omtrent fra Krokstrand og opp til Bolna på Saltfjellet, før vi er ferdige med hele delprosjektet. Og vi styrer mot å være i mål neste høst, sier Pedersen.

De to første delstrekningene sto ferdige i juli i fjor.

Om E6 Helgeland

Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Den omfatter bygging og utbedring av i alt 143 kilometer europaveg mellom Nord-Trøndelag grense og Saltfjellet.

Prosjektet har en totalkostnad på over 6,5 milliarder kroner (2017).

Video

Sort dekke per juni 2018. Parsellen åpner 27. september.
Det er allerede sort dekke på strekningen Fallheia-Sandheia. Parsellen åpner i slutten av september. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland