Reguleringsplan for deponier E6 Sørfoldtunnelene ble vedtatt av Sørfold kommune 18. desember 2018.