Onsdag 18. oktober 2023 gjennomførte Statens vegvesen et fysisk informasjonsmøte for entreprenører og rådgivere, på ingeniørenes hus i Oslo. 

Første trinn av prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn skal bygges ut mellom Megården–Sommerset. Utlysning av kontrakt er planlagt lagt ut vinter/vår 2024. Statens vegvesen inviterte derfor entreprenører og rådgivere til fysisk informasjonsmøte om E6 Megården–Sommerset i Oslo. 

På møtet ble det gitt en kort introduksjon av hovedprosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn, og en mer detaljert beskrivelse av byggetrinn 1, Megården–Sommerset som skal lyses ut.

Presentasjoner 

Her finner du også presentasjonene som ble lagt frem på møtet. 

Spørsmål og henvendelser

Har du spørsmål eller andre henvendelser i forbindelse med prosjektet og det som har blitt presentert?

Bildet viser et portrett av prosjektleder Steinar Livik
Steinar Livik, Prosjektleder for E6 Megården–Mørsvikbotn. Foto: Erik Betten/Statens vegvesen

Kontakt:

Prosjektleder Steinar Livik
E-post:
Telefon: (+47) 92 06 43 93