Dagens bru oppfyller ikke dagens krav til standard. Brua er for smal og ligger i et svært kort lavbredd kombinert med en skarp kurve mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere eller bygge nye tilstøtende veger, bedres trafikksikkerhet og framkommelighet.

Det arbeides med detaljprosjektering og konkurransegrunnlag med målsetning om utlysning høsten 2022.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er i dårlig forfatning og ligger i et svært kort lavbrekk kombinert med en skarp kurve. Bru og tilstøtende veger oppfyller ikke dagens krav til vegstandard. Ved å bygge ny bru og oppgradere tilstøtende veger, bedres trafikksikkerheten og fremkommeligheten for vegfarende.

Brua inngår i delstrekningen Olderfjord–Lakselv, som knytter sammen indre og ytre del av Porsanger.

Reguleringsplan for ny bru ble vedtatt sommeren 2017.

Dagens bru over Vuolmmašjohka.

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Porsanger
Fylker:
Troms og Finnmark
Lengde:
2300 meter
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
128 millioner kroner. (2021)
Oppstart:
Høst 2022
Antatt åpnet:
Vår 2024

Ny bru over Vuolmmašjohka © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Juho Sirjola

Byggeleder
Telefon:
482 01 258
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre