Dagens bru oppfyller ikke dagens krav til standard. Brua er for smal og ligger i et svært kort lavbredd kombinert med en skarp kurve mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere eller bygge nye tilstøtende veger, bedres trafikksikkerhet og framkommelighet.

Prosjektet ble utlyst høsten 2022.

10 firma vil bygge ny E6 i Porsanger.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er i dårlig forfatning og ligger i et svært kort lavbrekk kombinert med en skarp kurve. Bru og tilstøtende veger oppfyller ikke dagens krav til vegstandard. Ved å bygge ny bru og oppgradere tilstøtende veger, bedres trafikksikkerheten og fremkommeligheten for vegfarende.

Brua inngår i delstrekningen Olderfjord–Lakselv, som knytter sammen indre og ytre del av Porsanger.

Reguleringsplan for ny bru ble vedtatt sommeren 2017.

Dagens bru over Vuolmmašjohka. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Porsanger
Fylker:
Finnmark
Lengde:
2300 meter
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
128 millioner kroner. (2021)
Oppstart:
Vår 2023
Antatt åpnet:
Høst 2024

Ny bru over Vuolmmašjohka © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Juho Sirjola

Byggeleder
Telefon:
482 01 258
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre