Dagens bru oppfyller ikke dagens krav til standard. Brua er for smal og ligger i et svært kort lavbredd kombinert med en skarp kurve mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere eller bygge nye tilstøtende veger, bedres trafikksikkerhet og framkommelighet.

I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-2023 er det lagt opp til at arbeidet med den nye brua starter i 2020 og er ferdig i 2021. Totalkostnadene er beregnet til 81 millioner kroner (2018).  

Dagens bru over Vuolmmašjohka er i dårlig forfatning og ligger i et svært kort lavbrekk kombinert med en skarp kurve. Bru og tilstøtende veger oppfyller ikke dagens krav til vegstandard. Ved å bygge ny bru og oppgradere eventuelt nybygge tilstøtende veger, bedres trafikksikkerheten og fremkommeligheten for vegfarende.

Brua inngår i delstrekningen Olderfjord–Lakselv, som knytter sammen indre og ytre del av Porsanger sammen.

Dagens bru over Vuolmmašjohka.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Porsanger
Fylker:
Troms og Finnmark
Lengde:
2300 meter
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
81 millioner. (2018-kroner) I Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, er det satt av 27 millioner kroner i 2020 og 54 millioner kroner i 2021.
Oppstart:
2020
Antatt åpnet:
2021

Ny bru over Vuolmmašjohka © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Båtsfjordveien 18 9800 VADSØ

Kontakter

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Juho Sirjola

Byggeleder
Telefon:
482 01 258
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre