Smartere transport i Oslo-regionen skal gjennomføre flere piloter. Her er noen av pilotene vi jobber med nå:

 • Mobilitetspunkt Filipstad - elektriske fremkomstmidler til disposisjon for befolkningen i Oslo. 
 • Selvkjørende kollektivtransport - felles pilotering av selvkjørende busser i Oslo og Akershus.
 • Innfartsparkering Tusenfryd - hvordan øke bruken ved hjelp av samvirkende ITS?
 • Trafikklysassistanse (TLA) - deling av signaldata med kjøretøy og omgivelser og hvordan kan vi bruke den informasjonen til bedre trafikkavvikling?
 • Syklister i blindsone ved høyresving - hvordan øke trafikksikkerheten for syklister ved hjelp av samvirkende ITS?
 • Sykkelmelding - hvordan innhente bedre informasjon om tilstanden på sykkelveien, og kan dette bidra til økt sykkelandel på sikt?
 • Trafikkavvikling Ring 1 - hvordan forbedre informasjon om kjøremønster og trafikkavvikling i Oslo sentrum?
 • HC-parkering - hvordan forbedre tilbudet i Oslo sentrum ved smart bruk av teknologi?
 • VeiHint - hvordan få flere til å overholde reguleringene i Oslo sentrum?
 • Turistmobilitet - hvordan finne nye bærekraftige transporttilbud for turister som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet?
 • Smart fartsdemping - hvordan finne fartsdempere som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og utrykningskjøretøy?

Smartere Transport i Oslo-regionen (STOR)