Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Harstadpakken inneholder også en rekke tiltak for gående og syklende langs kommunale veger i Harstad.

Disse prosjektene finansieres som en del av Harstadpakken, men Harstad kommune har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektene.

Har du spørsmål om disse prosjektene kan du kontakte
Harstad kommune på telefon 77 02 60 00. 

Delprosjekter