Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Krysset Margrethe Jørgensens vei/riksveg 83 er bygget om til en rundkjøring, som blant annet håndterer trafikken fra Harstadåstunnelen.

Det er et omfattende arbeid som er gjort, og i tillegg til rundkjøringen omfatter det bygging av blant annet kjøreveg, forskjæring til tunnelen, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg, landskapsarbeider, vann og avløp og veglys.

Delprosjektet sørget også for omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og elkraft-, tele- og fiberkabler. I tillegg er det etablert et nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangskummer og transportledning for overvann.

Krysset rv. 83 - Margrethe Jørgensensvei 12. juli 2017. Foto: Dronepilotene.no/Harstadpakken

Delprosjekter