Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

For å gjøre det tryggere for gående og syklende langs Hagebyveien (fylkesveg 6) har vi bygget fortau mellom Sama og Trondenesveien.

På grunn av skolestrukturendringen er Hagebyvegen et prioritert tiltak i Harstadpakken. I Hagebyvegen, mellom Sama og Trondenesveien, har vi bygget 1,45 kilometer fortau. I tillegg er det etablert betong- og natursteinsmurer og nye bussholdeplasser.

Byggearbeidet startet i juli 2017 og anlegget ble åpnet 6. september 2019.

Fortauet blir ca. 1450 meter. Foto: Grafisk senter