Kryssområdet på Sama var uoversiktlig og ulykkesbelastet, og er nå erstattet av en rundkjøring og nytt kryss til Åsveien.

Det er bygget en rundkjøring på Sama, noe som reduserer risikoen for alvorlige trafikkulykker kraftig. Myke trafikanter ledes trygt under rundkjøringen, slik at de slipper å krysse trafikkert veg.

I tillegg til rundkjøringen og undergangen er det gjort et omfattende arbeid med gang- og sykkelveger, vann- og avløpsledninger, landskapsarbeider, veglysanlegg og nytt overvannsystem. Det ble også gjort forberedende arbeid for tunnelen, som kommer ut der den tidligere Esso-stasjonen lå.

Åpnet høsten 2017

I mars 2016 begynte entreprenøren NCC å rigge seg til i området. Ganske raskt startet de med å grave grøfter for vann og avløp og kabler, og deretter fortsatte jobben med å etablere nye veger og rundkjøringen.

Hele delprosjektet ble åpnet 2. oktober 2017.

Sama i oktober 2017. Foto: Tomas Rolland