Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har, i samarbeid med Stor-Elvdal kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 fra Evenstad til Imsroa.

Dette innebærer omlegginger, breddeutvidelse og utretting av svinger. Planforslaget er utarbeidet i henhold til godkjent planprogram.

Planforslaget

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader sendes innen 8. desember 2017 til:

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Ole Fossum, tlf. 62 55 36 99 eller e-post

Aktuelt for fylke(r): Innlandet