Prosjektleder Odd Helge Innerdal presenterte planene for bygging av prosjektet, som gir 26 kilometer ny veg med gul midtlinje mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Prosjektet har fått en oppstartsbevilgning på 20 millioner i 2019, som går til:

  • Oppstart grunnerverv
  • Supplerende grunnundersøkelser, naturmangfold m.v
  • Detaljplanlegging (byggeplan)
  • Oppstart arkeologi
  • Riggområde og rigg for Statens vegvesen

Agendaen for møtet:

  • Presentasjon av prosjektet, prosjektorganisasjonen og mulig framdrift v/prosjektleder Odd Helge Innerdal
  • Omregulering av Vinjeøra-Staurset v/ass. prosjektleder Ivar-Ole Mittet
  • Grunnerverv, v/grunnerverver Arild Grønsberg

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned til høyre på denne siden.