9. desember åpnet vi Norges nest lengste hengebru, Hålogalandsbrua. 

I tillegg til Hålogalandsbrua har vi bygget til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre tunneler samt en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i Trældal, nord for Narvik. 

Prosjektet omfatter:

  • Hålogalandsbrua 1533 meter 
  • Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
  • Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
  • Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
  • Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Hålogalandsbrua knytter hele regionen sammen
Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjør vi E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg leder vi trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.