Statens vegvesen, Kystverket, Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune har inngått avtale om felles planlegging av stamnett-terminal i Høybukta vest, inkludert vegforbindelse til E6. Det tas sikte på at forslag til reguleringsplan skal behandles av Sør-Varanger kommune i 2019.

Høybukta vest er regjeringens foretrukne alternativ for lokalisering av en ny storhavn i Kirkenes. Beslutningen bygger på konseptvalgutredningen (KVU) som ble utarbeidet av Statens vegvesen og Kystverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les mer om konseptvalgutredningen her.